งานวันแม่ประจำปี 2555

เด็กและเยาวชนร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เด็กและเยาวชน ประจำบ้านพัก 3 แห่ง ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และเด็กพิเศษในโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ มูลนิธิดวงใจพ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมภาวนาให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมฉลองพระแม่มารีอา มารดาของคริสตชนคาทอลิก ในโอกาสนี้ได้เชิญคุณแม่ของเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมวันแม่ ที่จัดขึ้น ณ บ้านพักพระจิตเจ้า แม่สรวย เชียงราย 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 144482 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.