อบรมค่ายคุณธรรมนักเรียน

มูลนิธิดวงใจพ่อพาคณะจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รร.บ้านห้วยน้ำเย็น

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงใจพ่อและศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ได้เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  ในกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ของโรงเรียน ในค่ายคุณธรรมนำชีวิต

ในค่ายครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 166 คน โดยคณะวิทยากรได้จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้นต่างๆ ภายใต้หัวข้อ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคน การใฝ่หาความรู้ เป้าหมายชีวิต และปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในชุมชนขณะนี้ ซึ่งผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 2 วันที่ร่วมค่ายครั้งนี้

 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 130814 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.