อาจารย์และนักกฎหมายลงพื้นที่หมู่บ้านกิ่วจำปี

อาจารย์และนักกฎหมาย ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาชาวบ้าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 คณะอาจารย์และนักกฎหมาย ในโครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ นำโดย รศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจปัญหาชาวบ้านหมู่บ้านกิ่วจำปี ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำกลับไปวางแผนให้ความรู้และความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 130807 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.