วันสำคัญในอัตชีวประวัติของ คุณพ่อโกราโด ชิเชรี
 
พ.ศ. 2500 / ค.ศ. 1957  เกิดวันที่ 26 เมษายน ที่เบซานา เขตเบรียนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
 
พ.ศ. 2514 / ค.ศ. 1971  เข้าบ้านเณรเล็กของคณะปีเมที่วีกาโรโล และเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
พ.ศ. 2515 / ค.ศ. 1972  ศึกษาต่อจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบ้านเณรเล็กของคณะปีเม ที่ ซอตโต อิล มอนเต แบร์กาโม
 
พ.ศ. 2519 / ค.ศ. 1976  เริ่มศึกษาวิชาเทวศาสตร์ที่บ้านเณรใหญ่ของคณะปีเม ที่มอนซา เมืองมิลาน
 
พ.ศ. 2520 / ค.ศ. 1977  วันที่ 30 เมษายน ทำการปฏิญาณตนขั้นต้นในการเข้าเป็นสมาชิกของคณะ
 
พ.ศ. 2523 / ค.ศ. 1980  วันที่ 8 ธันวาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสนบริกรผู้ช่วยพิธีกรรม
 
พ.ศ. 2524 / ค.ศ. 1981  วันที่ 7 ธันวาคม ได้ทำสัญญาเข้าเป็นสมาชิกของคณะและได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรในวันรุ่งขึ้น
 
พ.ศ. 2525 / ค.ศ. 1982  วันที่ 12 มิถุนายน ได้รับศีลบรรพชา และรับมอบหมายพันธกิจแรกในการเป็นผู้ปลุกเร้างานด้านธรรมทูตและส่งเสริมกระแสเรียก ที่ศูนย์มิสซังของคณะปีเมที่เมืองมิลาน เพื่อเริ่มงานในเดือน กันยายนถัดมา
 
พ.ศ. 2529 / ค.ศ. 1986  เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษหลังช่วงฤดูร้อน เพื่อเตรียมตัวไปยังดินแดนธรรมทูตแห่งใหม่คือ ประเทศไทย
 
พ.ศ. 2530 / ค.ศ. 1987  วันที่ 27 กันยายน เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และเริ่มเรียนภาษาไทย
 
พ.ศ. 2532 / ค.ศ. 1989  ผ่านการทดสอบภาษาไทยในเดือนพฤษภาคม และในวันที่ 15 มิถุนายน ท่านได้เดินทางไปยังดินแดนแพร่ธรรมแห่งใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทยคือ ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศพม่า
 
พ.ศ.2533/ค.ศ.1990  หลังจากการทำงานที่ อำเภอฝาง เป็นเวลา 1 ปได้มีการแบ่งเขตงานแพร่ธรรมออกอีก 1 เขต คือ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ซึ่งคุณพ่อโกราโดและคุณพ่ออันโตนีโอ ซานโตโร ได้ไปเป็นผู้บุกเบิกสนามงานแพร่ธรรมใหม่
 
พ.ศ. 2534 / ค.ศ. 1991  ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ คุณพ่ออันโตนีโอ ได้ถูกเรียกให้กลับไปเพื่อช่วยงานของคณะที่ประเทศอิตาลี คุณพ่อโกราโดจึงรับผิดชอบดำเนินงานแพร่ธรรมแห่งใหม่นี้ต่อไปโดยลำพัง
 
พ.ศ. 2535 / ค.ศ. 1992  คุณพ่อโกราโดกลับไปพักร้อนที่ประเทศอิตาลีเป็นครั้งแรก
 
พ.ศ. 2536 / ค.ศ. 1993  เดือนกันยายน คุณพ่ออีโว คาวาญา มาถึงแม่สรวย เพื่อช่วยคุณพ่อโกราโดในงานอภิบาลและงานประกาศพระวรสาร
 
พ.ศ. 2538 / ค.ศ. 1995  คุณพ่อโกราโดกลับไปพักร้อนที่ประเทศอิตาลีครั้งที่สอง
 
พ.ศ. 2539 / ค.ศ. 1996  เดือนพฤษภาคม คุณพ่ออีโวได้ย้ายไปที่กรุงเทพฯ ดังนั้น คุณพ่อโกราโดจึงดำเนินงานแพร่ธรรมโดยลำพังอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานนัก เพราะในเดือนพฤศจิกายน คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี ก็ได้มาร่วมงานธรรมทูตที่ แม่สรวยด้วย
 
พ.ศ. 2540 / ค.ศ. 1997  ต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจสอบพบโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร คุณพ่อโกราโดได้กลับไปประเทศอิตาลีเพื่อรับการผ่าตัด และเริ่มการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลซาน ราฟาเอล เมืองมิลาน ในเดือนตุลาคมคณะแพทย์ได้อนุญาตให้ท่านกลับประเทศไทยเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อต่ออายุเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศอย่างถาวร และเมื่อกลับไปยังเมืองมิลานท่านได้เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดต่อไป
 
พ.ศ. 2541 / ค.ศ. 1998  วันที่ 5 พฤษภาคม เมื่อพบว่าสุขภาพดีขึ้นท่านจึงปรารถนาจะกลับประเทศไทยเพื่อทำงานต่อไป แต่หลังจากการตรวจสุขภาพก่อนออกเดินทางแพทย์ได้แนะนำให้ท่านเลื่อนการเดินทางเพื่อรับการรักษาต่อไป ประมาณ 20 วันหลังจากเข้าโรงพยาบาลอาการของท่านก็ทรุดหนัก
 
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ท่านได้กลับไปสู่บ้านพระบิดา (เสียชีวิต) ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
 
 
 
______________________________
i หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดมิลาน ประเทศอิตาลี คุณพ่อโกราโดได้ถือกำเนิดที่หมู่บ้านนี้ เบซานาจึงเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของครอบครัวของท่าน
 
ii เขตที่อยู่ระหว่างจังหวัดมิลานและจังหวัดโคโม โดดเด่นในเรื่องความขยันหมั่นเพียรของคนถิ่นนี้และความอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน เป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมที่สำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีการทำอุตสาหกรรมระดับครอบครัวการกระจายอยู่ทั่วไป ครอบครัวชิเชรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ที่ทำการผลิตและจำหน่ายกระเป๋าและรองเท้าหนัง ซึ่งทำด้วยมือ
 
iii หมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเณรเล็กของคณะปีเมในขณะนั้น
 
iv มีชื่อเต็มว่า “Pontificio Istituto per le Missioni Estere” (เป็นพระประสงค์ของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ให้ตั้งคณะนี้ขึ้น) สมาชิกของคณะนี้คือธรรมทูตทั้งที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งจะถูกส่งไปทำงานในต่างประเทศ (ในที่ห่างไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ทั้งในด้านวัฒนธรรม ภาษาและศาสนา) เพื่อประกาศพระวรสารแก่ผู้มิใช่คริสตชน
 
v หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดแบร์กาโม ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ตั้งบ้านเณรเล็กที่หมู่บ้านนี้เพื่อฝึกอบรมผู้ที่เตรียมตัวไปแพร่ธรรมในต่างประเทศ
 
vi จังหวัดหนึ่งในเขตลอมบาร์เดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ติดกับจังหวัดมิลาน
 
vii เมืองหนึ่งในจังหวัดมิลาน
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 130798 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.