มูลนิธิดวงใจพ่อ
ก้าวแรกของ “มูลนิธิดวงใจพ่อ” เริ่มต้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมูลนิธิดวงใจพ่อได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินงานสานต่อเจตนารมย์ของศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย ที่ได้เริ่มทำงานสงเคราะห์และพัฒนา ทั้งด้านการศึกษาและสังคมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตอำเภอแม่สรวย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และต่อมาได้รวมถึงคนไทยท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่สรวยด้วย
 
   
   
ทิศทางการทำงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ
สถานการณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน กับทิศทางการทำงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ
 
   
   
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เป็นองค์กรด้านศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ทำงานกับคริสตชนซึ่งมีความเชื่อแบบคาทอลิก ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกับชุมชนคาทอลิกในเขตอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดเชียงราย หรือทั่วประเทศไทย และทั่วโลก
 
   
   
ชีวิตของคุณพ่อโกราโด ชิเชรี ผู้ปลูกรากมูลนิธิดวงใจพ่อ
ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คุณพ่อโกราโด ชิเชรี ได้สิ้นชีวิตในโรงพยาบาลซานราฟาเอล ที่จังหวัดมิลาน ประเทศอิตาลี ด้วยอายุเพียง 41 ปี ท่านเป็นมิสชันนารีคณะปีเมคนแรกผู้ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ถาวร แรงจูงใจที่ผลักดันให้มิสชันนารีคณะปีเมที่ทำงานในประเทศไทย
 
   
   
คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี ผู้สานต่อและก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ
คุณพ่อเมาริซซิโอ อารีออลดี เป็นพระสงฆ์คาทอลิกอยู่ในครอบครัวของ คณะปีเม เช่นเดียวกับคุณพ่อโกราโด ชิเชรี ท่านได้สานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อโกราโดในการดำเนินงานที่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย เชียงราย ประเทศไทย และได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิดวงใจพ่อ” ขึ้น เพื่อสานต่องานด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม ที่คุณพ่อโกราโดได้เริ่มต้นไว้ที่แม่สรวยนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533ให้มีความยั่งยืนและมีความชัดเจนตามกฎหมายของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
 
   
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 167924 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.