มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย 
ปัจจุบัน มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย ยังคงดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย ตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ แม้สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิจะย้ายไปอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 
   
มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย
มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มาอยู่ที่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อย่างเป็นทางการ โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
   
มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่
มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 71/1 หมู่ 6 ซอย 6 บ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
   
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 171861 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.