ร่วมบริจาค

ขอเชิญร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิดวงใจพ่อ

ได้ที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางแล

บัญชีเลขที่ 020204617853

ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย

---------------------------------------------

สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา พัฒนาและสงเคราะห์เด็กเยาวชนและครอบครัวคนข้ามชาติในเมืองเชียงราย

ได้ที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางแล

บัญชีเลขที่ 020204617853

ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงใจพ่อ สำนักงานใหญ่ เชียงราย

---------------------------------------------

สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา พัฒนาและสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์

ในงานสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า แม่สรวย

ได้ที่ บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย

บัญชีเลขที่ 012012741227

ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงใจพ่อ

---------------------------------------------

สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา พัฒนาและสงเคราะห์กลุ่มเด็กเยาวชนผู้พิการ

ได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาแพร่

บัญชีเลขที่ 3542639152

ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่

---------------------------------------------

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ มาที่ E-mail : jaruwan103@gmail.com

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิดวงใจพ่อ

 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 165310 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.