สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านพักพระจิตเจ้า แผนกมัธยม

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  แต่ได้ดำเนินกิจการบ้านพักอบรมเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 165313 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.