ก้าวเดินไปด้วยกัน

   ดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาสังคม  เพื่อร่วมเดินเคียงข้างพี่น้องในเขตแม่สรวยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ชุมชน สังคม และโลกในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สรวยตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิดวงใจพ่อ 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 171847 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.