มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่

         มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 71/1 หมู่ 6 ซอย 6 บ้านเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

         มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้พิการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย การเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงเข้มแข็งด้านจิตใจ การให้การศึกษาพัฒนาความรู้ และทักษะชีวิต ตลอดจนการฝึกอาชีพเพื่อมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ โดยรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ มีทั้งการรับนักเรียนผู้พิการมาพักประจำภายในมูลนิธิ เพื่อรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือในการทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลภายนอกผู้มีความพิการแขนขาและลำตัวในช่วงเย็นของทุกวัน รวมถึงการออกไปเยี่ยมเยียนผู้พิการและครอบครัวในชุมชนใกล้เคียง

         โดยกิจการทั้งหมดของมูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินงานเพื่อสานต่อและต่อเนื่องงานด้านการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน และผู้พิการของ “ศูนย์ยอแซฟบรรเทา จังหวัดแพร่” ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

         ศูนย์ยอแซฟบรรเทา ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาจังหวัดแพร่ ได้รับมอบรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่

 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 171848 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.