ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เป็นองค์กรด้านศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่ทำงานกับคริสตชนซึ่งมีความเชื่อแบบคาทอลิก ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกับชุมชนคาทอลิกในเขตอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดเชียงราย หรือทั่วประเทศไทย และทั่วโลก
 
   
   
บันทึกประวัติและการเดินทางตลอด 25 ปี ของศูนย์พระจิตเจ้า แม่สรวย
ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งอพยพจากประเทศพม่ามาอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่ คุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี มิชชันนารีผู้บุกเบิกงานแพร่ธรรมของคณะปีเม ในภาคเหนือของประเทศไทย
 
   
   
หนังสือ 25 ปี ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า
จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ในโอกาสวันฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 
   
 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 127482 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.