กิจกกรรมมูลนิธิที่ผ่านมา
 
อบรมชาวบ้านให้รู้ทันธุรกิจผิดกฎหมาย
เชิญ สคบ.และ DSI ให้ความรู้ชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อธุรกิจผิดกฎหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "ธุรกิจผิดกฎหมายสมัยใหม่" เพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและตัวแทนชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ 29 หมู่บ้านใ ...
 
   
   
สร้างสำนึกจิตอาสาให้เยาวชน
นักเรียนนักศึกษาทุนของมูลนิธิ ฝึกปฏิบัติงานเยี่ยมคนเจ็บป่วย เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 มูลนิธิดวงใจพ่อได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยในครั้งนี้นอกจากจะได้ประชุมร่วมกันแล้ว ยั ...
 
   
   
งานแม่บ้านประจำปี 2555
อบรมแม่บ้านประจำปี 55 หัวข้อ "สุขภาพแม่และเด็ก" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิดวงใจพ่อได้จัดการอบรมแม่บ้านประจำปี 2555 ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "สุขภาพแม่และเด็ก" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แม่ ในการอบรมเลี้ยงดูลูกในยุคสมัย ...
 
   
   
ทัศนศึกษาของน้องเด็กพิเศษ
น้องๆ เด็กพิเศษและผู้ปกครองไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 น้องๆ เด็กพิเศษและผู้ปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ในโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้ร่วมกันไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ทุกคนต่างได้เรียน ...
 
   
   
วันเด็ก 2555
เด็กๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ในงาน "วันเด็กห่างไกลยาเสพติด" วันเด็กประจำปีของมูลนิธิดวงใจพ่อ และศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้าในปี 2555/2012 นี้ เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “วันเด็กห่างไกล ...
 
   
   
ศึกษาดูงานการศึกษาเด็กพิการ
นำคณะครูโรงเรียนเรืองปัญญา ศึกษาดูการเรียนร่วมของเด็กพิการที่โรงเรียนเทพพิทักษ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ผู้จัดการโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้นำคณะผู้อำนวยการ และครู โรงเรียนเรืองปัญญา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น ...
 
   
   
ค่ายสิทธิมนุษยชน ม.ปลาย
น้องๆ เยาวชนชายหญิง ร่วมกันเรียนรู้ในค่าย "ร่วมกันอย่างสันติ" เมื่อวันที่ 18 - 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมสิทธิมนุษยชน ให้เยาวชนในเขตวัดแม่สรวย ในค่าย "ร่วมกันอย่างสันติ" โดยมีเยาวชนชายหญิงจากหมู่บ้านต่างๆ ที่กำลังศึกษาระ ...
 
   
   
ค่ายเด็กรักธรรมชาติ 2554
พี่ๆ ศิษย์เก่าร่วมกันใช้เวลาว่างปิดเทอม มาช่วยแบ่งปันความรู้ให้น้องๆ ที่หมู่บ้าน โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มูลนิธิดวงใจพ่อ ได้จัดค่ายสอนน้องปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 - 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในปีนี้เลือกติวเข้มให้น้องๆ ช่วงชั้ ...
 
   
   
ดูงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ครูหยุย นำทีมข้าราชการ พม.ลงพื้นที่เยี่ยมหอพักศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ได้พาคณะอนุกรรมการฯ และเ ...
 
   
   
อบรมบุคลากร เกี่ยวกับเยาวชนกับปัญหายาเสพติด
เจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯ เชียงราย เป็นวิทยากรอบรมบุคลากรของมูลนิธิดวงใจพ่อ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มูลนิธิดวงใจพ่อได้จัดการอบรมบุคลากรของมูลนิธิและศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ามกลางปัญหาการแพร ...
 
   
   

รายการทั้งหมด 39 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 130799 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.