มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย

         ปัจจุบัน มูลนิธิดวงใจพ่อ สาขาแม่สรวย ยังคงดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สรวย ตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ แม้สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิจะย้ายไปอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

         โดยมีสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า เป็นศูนย์กลางในงานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาอบรมเด็กเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลาย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพระจิตเจ้า ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีบ้านพักนักบุญโกราโด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเหมืองลึก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

         นอกจากนี้ ยังมีงานให้ความช่วยเหลือและติดตามพัฒนาการเด็กเยาวชนผู้พิการในเขตแม่สรวย ที่อยู่ตามหมู่บ้าน และที่ได้ส่งไปเรียนต่อเฉพาะทางในโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนตั้งมูลนิธิดวงใจพ่อ ในปี พ.ศ. 2551

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 171855 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.