กิจกกรรมมูลนิธิที่ผ่านมา
 
วันแม่บ้านประจำปี 2556
"กีฬาแม่บ้านสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ...
 
   
   
นักกฎหมายธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ 2 หมู่บ้าน
นักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชาวบ้าน ...
 
   
   
วันเด็กประจำปี 2556
มูลนิธิดวงใจพ่อจัดงานวันเด็กให้เด็กๆ ในหมู่บ้านบนดอยเขตแม่สรวยได้ร่วมสนุก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 มูลนิธิดวงใจพ่อและศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า จัดงานวันเด็กประจำปี 2556 โดยปีนี้มีเด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและลาหู่ ระดับอนุบาลถึงประถม 6 ในเขตอำเภ ...
 
   
   
อาจารย์และนักกฎหมายลงพื้นที่หมู่บ้านกิ่วจำปี
อาจารย์และนักกฎหมาย ม.ธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาชาวบ้าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 คณะอาจารย์และนักกฎหมาย ในโครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ...
 
   
   
อบรมเตรียมความพร้อมรับอาเซียน
จัดอบรมสัมมนาผู้นำชาวบ้านเพื่อตระหนักถึงผลของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 มูลนิธิดวงใจพ่อได้จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้และตระหน ...
 
   
   
งานวันพ่อ 2555
เด็กและเยาวชน 3 บ้านพักร่วมจัดงานวันพ่อประจำปี 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 คณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในโครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ภายใต้มูลนิธิดวงใจพ่อ ทั้ง 3 บ้านพักร่วมกันจัดงานวันพ่อ เพื่อร่วมจิตใจขอพระพรพระเจ้าและถวายสดุดีแด่พ ...
 
   
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาชาวบ้านดอยแม่สรวย
มูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ออกหน่วยแพทย์ให้บริการผู้ป่วยที่ศูนย์คาทอลิกแม่สรวย ...
 
   
   
อบรมค่ายคุณธรรมนักเรียน
มูลนิธิดวงใจพ่อพาคณะจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน รร.บ้านห้วยน้ำเย็น เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงใจพ่อและศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า ได้เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในสังกัดสำน ...
 
   
   
ทดสอบความรู้ก่อนปิดภาคเรียน 1/2555
พ่อบ้านแม่บ้านนักศึกษาผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนรู้พัฒนาตัวเอง พ่อบ้าน แม่บ้าน นักศึกษาผู้ใหญ่ในโครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มูลนิธิดวงใจพ่อ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อต้องการสื่อสารและพัฒนาตัวเองมาตลอด ภาคเรียน ลงมาทดสอบความรู้ก่อนปิดภาคเร ...
 
   
   
งานวันแม่ประจำปี 2555
เด็กและเยาวชนร่วมระลึกถึงพระคุณแม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เด็กและเยาวชน ประจำบ้านพัก 3 แห่ง ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และเด็กพิเศษในโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ มูลนิธิดวงใจพ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมภาวนาให้สมเด็จพระนา ...
 
   
   

รายการทั้งหมด 39 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
มูลนิธิดวงใจพ่อ องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 053-656-257
มูลนิธิดวงใจพ่อ จำนวนผู้เยี่ยมชม 134718 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 902
เลขที่ 47 หมู่ 17 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 087-181-5174    E-mail : sarinkit@gmail.com
Copyright © 2011-2017 มูลนิธิดวงใจพ่อ. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.